ЯК ОТРИМАТИ КРЕДИТ
       Порядок набуття членства у кредитній спілці.
1.    Прийняття до кредитної спілки проводиться на підставі письмової заяви за рішенням правління кредитної спілки.
2.   Особа стає членом кредитної спілки за умови: відповідності ознаці членства; подання заяви про вступ до кредитної спілки; рішення спостережної ради або правління ( у разі делегування йому цього повноваження) про прийом особи до кредитної спілки; сплати вступного та обов'язкового пайового внесків, що підтверджується відповідними документами. Розмір вступного внеску складає 10 грн., обов'язкового пайового внеску - 10 грн.
3.    Сплата вступного та обов'язкового пайового внесків здійснюється лише після прийняття правлінням позитивного рішення про прийом до кредитної спілки. В першу чергу сплачується вступний внесок. У разі, коли вступний та обов'язковий пайовий внески сплачено у різні дні, першим днем членства вважається день сплати обов'язкового пайового внеску в повному обсязі.
      Для отримання кредиту необхідно надати наступні документи:     
      - паспорт;
      - довідку з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (ІПН);

       Для фізичних осіб: довідка з основного (додаткового) місця роботи про розмір заробітної плати за останні 6 місяців;
       Для приватних підприємців:
       - свідоцтво про держ. реєстрації фізичної особи - підприємця;
       - довідка про взяття на облік платника податку (Форма №4-ОПП);
       - свідоцтво про сплату єдиного податку або фіксованого патенту;
       - ліцензії, дозволи, патенти на право здійснення підприємницької діяльності (при наявності);
       - документи, що підтверджують додатковий дохід (договору оренди, депозитні договори та ін.);
       - щоквартальні звіти за останні 3 періоди;
       - інші документи (при необхідності).
       - справку из налоговой инспекции о присвоении идентификационного номера (ИНН);
      Для отримання кредиту необхідно заповнити АНКЕТУ  позичальника та направити на е-маil:  ks.sn.kharkiv@ukr.net на протязі доби з вами зв'яжуться співробітники кредитної спілки.

Харьков Онлайн
Web Page Maker, create your own web pages.